Program Luni - Vineri: 08:00 - 17:00

ETAPE si TERMENE in vederea realizarii/modificarii unei instalatii de gaze
In vederea realizarii/ modificarii unei instalatii de gaze este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:
 1. Contractul de furnizare gaze – Locul de consum
  • Instalatii noi: va putem asista in vederea incheierii contractului de furnizare gaze si rezervarea locului de consum. Pentru aceasta etapa este necesar sa pregatiti actele necesare
  • Instalatii existente: daca contractul de furnizare este incheiat inainte de octombrie 2009, trebuie reinnoit.
 2. Intocmire si avizare proiectul instalatiei de gaze.
 3. Programarea si efectuarea lucrarii. Termen: in general executia lucrarii dureaza 1-2 zile, in functie de complexitate. Programarea lucrarii se face in interval de 1-2 saptamani, in functie de incarcarea perioadei de executie.
 4. Punerea in functiune a instalatiei la care participa si un reprezentantul societatii distribuitoare. Pentru instalatiile noi se monteaza contorul de gaze. Aceasta etapa se parcurge si pentru instalatiile existente care au fost modificate.
Bransament gaze stradal

Pentru locuinte individuale (case la curte), in cazul in care nu aveti executat bransament gaze stradal – legatura la conducta stradala de gaze – trebuie parcurse doua etape:

 1. realizare bransament stradal:
  Fie ca strada apartine domeniului public (primarie), fie ca este drum de servitute (privat), 1. trebuie sa va adresati societatii distribuitoare printr-o cerere scrisa, in vederea incheierii unui contract de racordare la sistemul de distributie – aducerea gazelor la limita de proprietate.
 2. realizare instalatie de utilizare gaze 2. (pe proprietatea privata – casa si teren): Dupa realizarea bransamentului de catre societatii distribuitoare, ne puteti contacta pentru proiectarea si executia instalatiei de gaze interioare, si se parcurg etapele mentionate mai sus
Acte necesare in vederea realizarii/modificarii unei instalatii de gaze

Pentru instalatii noi trebuie sa aveti urmatoarele acte:

Pentru bloc:

 • acordul asociatiei de proprietari – in cazul in care asociatia nu este constituita, este necesar acordul tuturor proprietarilor
 • acordul investitorilor coloanei de gaze (in cazul in care asociatia este investitorul coloanei, trebuie acordul acesteia)
 • aceste formulare trebuie completate in 3 exemplare – beneficiar, firma autorizata, furnizor gaze

Pentru locuinta individuala (casa la curte):

 • daca nu aveti executat bransamentul stradal se parcurg etapele de bransare (descrise mai sus)
 • in cazul in care instalatia se executa din bransament comun cu alte instalatii (alti proprietari), este necesara obtinerea acordului investitorilor bransamentului comun.
 • Completare cerere racordare – se depune la societatea distribuitoare

CONTRACT FURNIZARE GAZE:

Pentru instalatiile noi, acesta se incheie de catre client cu orice societate distribuitoare de gaze selectata de pe piata libera
Pentru instalatiile existente, daca contractul de furnizare este incheiat inainte de octombrie 2009, trebuie reinnoit.

Pentru incheierea contractului de furnizare gaze:

Acte necesare:

 • act identitate
 • act proprietate
 • in cazul in care imobilul are mai multi coproprietari este necesar acordul acestora, prin care este desemnat titular de contract un singur coproprietar

Contractul se poate incheia:

 • de catre noi, prin completarea unui contract de mandat pentru a reprezenta beneficiarul in relatie cu furnizorul ales
 • de catre beneficiar personal, la sediul furnizorului de gaze ales
Ce trebuie sa contina un proiect instalatie gaze

Documentatia tehnica (proiect gaze) pentru instalatiile de alimentare cu gaze naturale contine minim urmatoarele:

 1. Piese scrise:
  • date generale: denumirea obiectivului, amplasamentul, beneficiarul, proiectantul si executantul autorizat ANRE
  • date tehnice: memoriu tehnic, breviar de calcul pentru dimensionarea conductelor
  • avize si acorduri
 2. Piese desenate:
   • planul de amplasare in zona
   • planul lucrarilor
  • schema izometrica
Conditii minime de siguranta la executia si exploatarea instalatiilor de gaze

In vederea proiectarii, executarii si exploatarii instalatiilor de gaze, trebuie respectate minim urmatoarele conditii:

 1. Volumul incaperilor:
  • pentru aragaze, volumul minim al incaperilor este de 7.5 mc, dar pentru cele uzuale (plita+cuptor) este de minim 10 mc
 2. Suprafata vitrata:
  • se raporteaza la volumul incaperii, Sv/Volum incapere >0.02
 3. Ventilarea:
  • evacuarea gazelor arse aragaze: grila de ventilatie NEOBTURABILA de minim 10 cm diametru, amplasata in partea superioara a incaperii
  • asigurarea aerului necesar arderii aragaze: priza de aer NEOBTURABILA de minim 2.5 cm diametru, amplasata in partea inferioara a incaperii
 4. Echipamente de siguranta:
  • senzor/ detector gaze, obligatoriu pentru incaperi cu geamuri termopan

Aveti alte intrebari? Scrieti-ne!


Nu completati acest camp: